BestSecret gebruikt cookies om de best mogelijke service te garanderen. Als je doorgaat met het bezoek van de website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

BestSecret BestSecret BestSecret


Als PDF opslaan

Gegevensbeschermingsverklaring

Status: 29-04-2019

Best Secret GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

Om u bij een bezoek aan onze website veilig te laten voelen, bieden wij u het volgende overzicht over hoe Best Secret GmbH die bescherming waarborgt en welke gegevens voor welk doel worden verzameld. De gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde via onze website worden opgevraagd.

1. Informatie omtrent gegevensverwerking binnen de Schustermann & Borenstein Groep

1.1 Algemeen

Best Secret GmbH maakt deel uit van de Schustermann & Borenstein Groep (hierna te noemen S&B Groep).

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat er, als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, ook regelmatig gegevens worden uitgewisseld tussen de filialen en de groepsondernemingen, om samenwerking binnen de Groep te bevorderen en te vergemakkelijken. Om die reden zijn de centrale processen niet beperkt tot slechts de desbetreffende groepsonderneming, maar omvatten ze ook andere groepsondernemingen. Daarom werken de maatschappijen van de S&B Groep op vele gebieden samen en treden ze op als zogenaamde medeverantwoordelijken voor verwerking, zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Informatie omtrent de wezenlijke inhoud van de overeenkomst onder medeverantwoordelijkheid binnen de S&B Groep

Tegen deze achtergrond hebben de ondernemingen van de S&B Groep een overeenkomst gesloten als gezamenlijk verantwoordelijke voor gegevensverwerking zoals bedoeld in artikel 26, in samenhang met artikel 4, lid 7, AVG, met het doel de veiligheid van de verwerking en een doeltreffende handhaving van uw rechten te waarborgen.

Deze overeenkomst behelst in het bijzonder de volgende punten:

 • Onderwerp, doel, middelen en reikwijdte alsmede de competenties en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensverwerking
 • Gegevens van de betrokkenen
 • Gehoor geven aan de andere rechten van de betrokkene
 • Beveiliging van de verwerking
 • Inschakelen van verwerkers
 • Procedure bij inbreuken op de gegevensbescherming
 • Andere gemeenschappelijke en wederzijdse verplichtingen
 • Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten
 • Aansprakelijkheid

2. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Schustermann & Borenstein Groep, in hun hoedanigheid als gemeenschappelijk verantwoordelijke. U kunt uw rechten vooral uitoefenen bij Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim, hierna te noemen BestSecret. Elk van de groepsondernemingen van de Schustermann & Borenstein Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en de functionaris voor gegevensbescherming bereiken onder:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke

Best Secret GmbH

vertegenwoordigd door Marian Gradl-Schikora, Daniel Schustermann en Thomas Helmreich

Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim.

Telefon: +49 (0) 89 / 357 68 04 40

E-Mail: service@bestsecret.nl

Best Secret GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim.

E-Mail: data-protection@bestsecret.com

3. Gegevens verzamelen in het algemeen bij het opvragen van onze website

Als de website uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt bezocht, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Die gegevens hebben wij uit technisch oogpunt nodig om onze website weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (de rechtsgrondslag is het rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG).

Om technische redenen worden die standaard als zogenaamde logbestanden opgeslagen.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep

Geoptimaliseerde websiteweergave Goed werken van de website waarborgen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 21 dagen

IP-adres

Goed werken van de website waarborgen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 21 dagen

4. Gegevens verzamelen tijdens inloggen/registreren op onze website

Als u op www.BestSecret.nl inlogt of zich daar registreert, worden er persoonlijke, gedrags- en technische gegevens opgeslagen.

Technische gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en geëvalueerd. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat we de gegevens niet of alleen met onevenredig veel moeite, tijd, kosten en werkvermogen met een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon in verband kunnen brengen. Wij evalueren die geanonimiseerde gegevens om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de shop verder te verbeteren.

Bij het afwegen van de belangen op grond van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, hebben wij rekening gehouden met ons belang bij het verkrijgen van gegevens en met uw belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Om u onze website te kunnen aanbieden en stabiliteit en veiligheid te waarborgen, in het bijzonder om bescherming te bieden tegen misbruik, zijn de volgende gegevens nodig om onze service te kunnen verlenen. Als we de veiligheid van de gegevens waarborgen op basis van de stand van de techniek, kunnen we de gegevens zodanig in overeenstemming met de vereisten van gegevensbescherming verwerken, dat er naar behoren rekening wordt gehouden met uw belang daarin.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens, zoals: Naam, e-mailadres, ...

Registratiedoeleinden Communicatie met de klant

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling of na het einde van de verplichting tot bewaren van zakelijke bescheiden met betrekking tot handels- en belastingwetgeving.

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Laatste login, registratiedatum, bezochte productpagina's, ...

Klantcommunicatie Maatstaf voor succes Bepaling van doelgroep voor reclamedoeleinden

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

Het verkrijgen van gegevens om de website te kunnen aanbieden en in logbestanden te kunnen opslaan is absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar aantekenen.

5. Verkrijgen en gebruiken van gegevens in samenhang met bestellingen

De gegevens die wij van u ontvangen helpen ons uw bestelling zo soepel mogelijk af te handelen, onze dienstverlening aan u te verbeteren en misbruik en fraude te voorkomen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het afhandelen van bestellingen en betalingen, het leveren van goederen en het verlenen van diensten. Zo ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transportbedrijven, logistieke bedrijven, banken) de voor het afhandelen van de bestelling en het verwerken van de opdracht benodigde gegevens.

U kunt tijdens het bestelproces of te allen tijde onder uw persoonlijke instellingen aangeven en wijzigen of aanvullende gegevens moeten worden doorgegeven, zoals het e-mailadres voor het mededelen van de concrete leveringsdatum.

Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de daartoe ingeschakelde dienstverlener. Houd er rekening mee dat veel van deze gegevensontvangers een onafhankelijk recht of een onafhankelijke verplichting hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijv. Wirecard Bank AG (https://www.wirecardbank.com/GDPR) of AfterPay (https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/nl_nl/11309). Voor meer informatie over de ontvangers kunt u contact opnemen via data-protection@bestsecret.com.

Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in dit verband kunt u vinden in onze informatie over gegevensbescherming voor klanten, die wij u hier ter beschikking hebben gesteld: Link naar informatie AVG

6. Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en zo nuttig mogelijk voor u te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computerbesturingssysteem worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt. Cookies bevatten onder andere een karakteristieke tekenreeks, waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

In cookies wordt meer informatie opgeslagen, zoals uw taalinstelling, de duur van uw bezoek aan onze website of bepaalde dan ingevoerde gegevens. Op die manier wordt vermeden, dat alle benodigde gegevens iedere keer opnieuw moeten worden ingevoerd. Bovendien stellen cookies ons in staat om uw voorkeuren te herkennen en onze website aan uw interessegebieden aan te passen.

6.1 Soort gebruikte cookies

 • a) Technisch vereiste cookies

  Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de browser waarmee de website wordt opgevraagd kan worden geïdentificeerd, zelfs na veranderen van pagina.

  Technisch vereiste cookies zijn niet absoluut noodzakelijk voor het tonen van website. Sommige functies van de website, zoals het winkelwagentje, het contactformulier, enz. kunnen zonder deze cookies echter niet goed worden gebruikt. De gebruiker heeft daarom geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen; deze cookies kunnen worden gedeactiveerd in de instellingen van de desbetreffende browser.

 • b) Cookies voor bereikmeting en marketingdoeleinden

  Gegevens met het doel onze reclame en het volledige onlineaanbod te optimaliseren worden verkregen met gebruikmaking van cookie-technologie. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar alleen om het gebruik van de homepage anoniem te kunnen evalueren. Uw gegevens zullen nooit met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens in verband worden gebracht. Met deze technologie kunnen wij u relevante inhoud (reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten) presenteren. Ons doel is om onze aanbiedingen zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u producten en diensten te presenteren, die in uw interessegebied passen.

  Bovendien maken onze websites gebruik van zogenoemde retargeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website interessanter voor u te maken. Met die technologie is het voor ons mogelijk om u gepersonaliseerde reclame op websites van onze partners te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van op persoonlijke interesses afgestemde reclame interessanter is voor een gebruiker, dan reclame zonder dergelijke persoonlijke samenhang. Dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op cookie-technologie en analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen aan de hand van uw persoonsgegevens aangemaakt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u accepteren van cookies wilt verhinderen, kunt u in de instellingen van uw browsers “geen cookies accepteren” aanvinken. Hoe dat voor uw bepaalde browser precies werkt, kunt u in de handleiding van uw browserfabrikant lezen. Cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden gewist. Maar wij wijzen er wel op, dat zonder cookies onze website maar beperkt bruikbaar is.

  De rechtsgrondslag is het rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG.

Hieronder vindt u een overzicht van de diensten en technologieën die momenteel worden gebruikt:

7. Google Tag Manager

Met het oog transparantie wijzen wij erop, dat wij gebruik maken van Google Tag Manager. Google Tag Manager op zich tekent geen persoonsgegevens op. Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen te meten, om remarketing of retargeting en richten op doelgroepen in te stellen, en om websites te testen en te optimaliseren. Ga voor meer informatie over Google Tag Manager naar https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild

8. Google Analytics & Google Optimize

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. Daarnaast gebruiken wij Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren in overeenstemming met het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool die geassocieerd is met Google Analytics.

Google Analytics en Google Optimize gebruiken zg. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering is ingeschakeld, zal Google eerst uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics en Google Optimize vanuit uw browser gestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google, Inc., deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren. In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatig belang inzake de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor het gebruiken van Google Analytics en Google Optimize ligt in artikel 15, lid 3, TMG (Telemediengesetz [Telecommunicatiemediawet]) en/of artikel 6, lid 1, punt f, AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de retentietermijn is verlopen, worden automatisch eenmaal per maand gewist. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, https://support.google.com/optimize/answer/6230273 dan wel op https://policies.google.com/?hl=nl.

U kunt het installeren van cookies met een instelling van uw browser verhinderen, maar wij wijzen u er dan wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-add-on te downloaden en te installeren. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst bij een bezoek aan deze website worden verzameld.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep,

Beoordeling van klantgedrag

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Beoordeling van klantgedrag

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

Gebruikers-ID, apparaat-ID

Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

9. Google Adwords, Audiences, en Conversion Tracking

Om de aandacht op onze diensten te vestigen, plaatsen we Google Adwords-advertenties en gebruiken we Google Conversion Tracking en de Google Tag Manager voor gepersonaliseerde, rente-en locatie-gebaseerde online reclame. De optie om IP-adressen te anonimiseren wordt beheerd door de Google Tag Manager via een interne instelling, die niet zichtbaar is in de bron van deze pagina. Deze interne instelling is zodanig gezet, dat de in de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Bondsgegevensbeschermingswet]) vereiste anonimisering van IP-adressen wordt verwezenlijkt.

De advertenties verschijnen na zoekopdrachten op de pagina's van het Google-advertentienetwerk. Gedetailleerde informatie over het Google-advertentienetwerk is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/1752334?hl=nl. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties aan bepaalde zoektermen te binden. De cookies stellen ons in staat om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website.

Wanneer u op een advertentie klikt, plaatst Google een cookie op uw computer. Meer informatie over de gebruikte cookie-technologie kunt u ook vinden in de aanwijzingen van Google over website-statistieken op http://services.google.com/sitestats/nl.html en in de gegevensbeschermingsvoorschriften op https://policies.google.com/privacy?gl=nl&hl=nl.

Met behulp van deze technologie worden wij er als klant door Google over geïnformeerd dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites is geleid. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie voor advertentie-optimalisatie. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De door Google aan ons verstrekte statistieken omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of deze met een conversietag naar een pagina van onze website zijn doorgestuurd. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij de zoektermen traceren waarop bijzonder vaak op onze advertentie is geklikt en welke advertenties via het contactformulier leiden tot contact opnemen door de gebruiker.

Indien u dit niet wenst, kunt u het opslaan van de voor deze technologieën benodigde cookies verhinderen, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

U kunt ook de advertentie-instellingen (zie https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=nl) gebruiken om de soorten Google-advertenties te selecteren of om op interesse gebaseerde advertenties op Google uit te schakelen.

Google en wij blijven echter statistische informatie ontvangen over hoeveel gebruikers deze pagina hebben bezocht en wanneer. Als u ook in deze statistieken niet wilt worden opgenomen, dan kunt u dit met behulp van extra programma's voor uw browser voorkomen.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

10. Google DoubleClick

Bovendien maken wij gebruik van DoubleClick, een dienst die wordt geleverd door Google, Inc. DoubleClick maakt gebruik van cookies om op gebruikers afgestemde advertenties te serveren. De cookies herkennen welke advertentie er al in uw browser is getoond en of u via een getoonde advertentie een website hebt opgevraagd. De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet aan dergelijke informatie worden gekoppeld.

Als u geen op gebruikers afgestemde advertenties wilt ontvangen, kunt u het tonen van dergelijke advertenties uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google.

Meer informatie over hoe Google omgaat met cookies kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 26 maanden

11. Hotjar

Hotjar is geïntegreerd in onze website (https://www.hotjar.com). Met behulp van Hotjar kunnen wij gebruikersgedrag (bijvoorbeeld muisbewegingen, klikken, scrollhoogte) op onze internetpagina's registreren en evalueren. Hotjar maakt hiervoor gebruik van cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur op de site, geanonimiseerd opslaan. Meer over gegevensverwerking door Hotjar kunt u vinden op https://www.hotjar.com/privacy. U kunt verwerken van gegevens door Hotjar te allen tijde uitschakelen, door de stappen te volgens die staan beschreven op https://www.hotjar.com/opt-out.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Hotjar, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, MT-SLM 1640 Sliema

Opdrachtverwerker

NEEN

/

Niet nodig


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Analyse van klantgedrag met betrekking tot website-optimalisatie

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 12 maanden

edragsgerelateerde gegevens, zoals: Bezochte productpagina's, browsegedrag op de website, bezochte pagina's, ...

Analyse van klantgedrag met betrekking tot website-optimalisatie

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 12 maanden

12. Criteo

Op onze pagina's wordt er voor marketingdoeleinden met behulp van de technologie van Criteo geanonimiseerde informatie vergaard over het surfgedrag van websitebezoekers en daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies en pixels. Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven in de vorm van advertentiebanners, bij het bezoeken van andere websites. Hiervoor worden ook cookies van onze partnerwebsites ook door middel van pixels geplaatst. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

Rechtsonder op elke weergegeven banner staat een kleine “i” (voor informatie), die bij een mouse-over opengaat en leidt naar een pagina waar het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op opt-out klikt, wordt er een “Opt-Out” cookie geplaatst, dat voorkomt dat deze banners in de toekomst worden getoond. Er wordt niets op een andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. U kunt meer te weten komen over Criteo's gegevensbeschermingsverklaring en richtlijnen voor gegevensbescherming in het algemeen en bezwaar aantekenen tegen het anoniem analyseren van uw surfgedrag op https://www.criteo.com/de/privacy/ [in het Duits] of https://www.criteo.com/privacy/ [in het Engels] (opt-out).

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Criteo GmbH, Lehel Carré, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Deutschland

Verantwoordelijke

NEEN

/

Niet nodig


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

Gebruikers-ID, apparaat-ID

Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

13. Salesforce

Voor klantenondersteuning maken we gebruik van de Customer Relationship Management-modules “Salesforce Marketing Cloud” en “Salesforce Service Cloud” van Salesforce.com, Inc. Salesforce Service Cloud is een beheersdienst voor gebruikersgegevensbanken. Salesforce Marketing Cloud is een beheersdienst voor elektronische communicatie met klanten. De gegevens worden in de Verenigde Staten verwerkt. Salesforce.com heeft die diensten laten certificeren in het kader van de EU-VS-privacyschild-regeling. Meer informatie over Salesforce Marketing Cloud en Salesforce Service Cloud en over welke gegevens er worden verwerkt kunt u vinden op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/.

Bovendien wordt er voor marketingdoeleinden met behulp van deze technologieën geanonimiseerde informatie vergaard over het surfgedrag van websitebezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies en pixels gebruikt en ook van de trackingsdienst iGoDigital, die tot salesforce behoort. Met behulp van deze technologieën kunnen wij ons reclameaanbod voor u verbeteren.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

Standaard contractuele EU-bepalingen /

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Aanmaken van profielen als onderdeel van het Salesforce-CRM-systeem

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Vinden van geschikte productaanbevelingen voor nieuwsbrief en speciale e-mails

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

Gebruikers-ID, apparaat-ID

Vinden van geschikte productaanbevelingen voor nieuwsbrief en speciale e-mails

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

14. Facebook Custom Audiences

Het product Facebook Custom Audiences wordt ook op de website gebruikt, als onderdeel van op gebruik gebaseerde online-reclame. Daarbij wordt er een Facebookcookie geplaatst. Met behulp van Facebookpixels vergaren wij dan informatie over uw activiteiten op de website en over de bestanden met betrekking tot uw gedragingen.

De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet aan dergelijke informatie worden gekoppeld.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het vergaren van gegevens en het verdere verwerken en gebruikmaken van de gegevens, alsmede over de privacy-instellingen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook. Als u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruiken van Facebook Custom Audiences, dan kunt u dat doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Facebook, Inc., 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA, 94025

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

>Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Hoogstens 12 maanden, thans 6 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Hoogstens 12 maanden, thans 6 maanden

15. RTB House

Op onze pagina's wordt er voor marketingdoeleinden met behulp van de technologie van RTB House SA geanonimiseerd informatie vergaard over het surfgedrag van websitebezoekers door het plaatsen van cookies en pixels. RTB House kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven in de vorm van advertentiebanners, bij het bezoeken van andere websites. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. De door RTB House vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

Linksonder op elke weergegeven banner staat een kleine “ = ” (voor informatie), die bij een mouse-over opengaat en leidt naar een pagina waar het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op opt-out klikt (https://www.rtbhouse.com/de/optout-page/ [in het Duits] of https://www.rtbhouse.com/optout-page/ [in het Engels]), wordt er een “opt-out” cookie geplaatst, dat voorkomt dat deze banners in de toekomst worden getoond. Er wordt niets op een andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. U kunt meer te weten komen over de gegevensbeschermingsverklaring en de richtlijnen voor gegevensbescherming van RTB House op https://www.rtbhouse.com/de/privacy/ [in het Duits] of https://www.rtbhouse.com/privacy/ [in het Engels].

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

RTB House SA, Zlota 61/101, PL-00-819 Warschau

Auftragsverarbeiter

NEEN

/

Niet nodig


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Advertentielevering voor klantensegmenten

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

Gebruikers-ID, apparaat-ID<

Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 13 maanden

16. Fabric

In onze mobiele applicaties op Android en iOS hebben we Fabric Crash Analytics geïntegreerd (https://fabric.io/kits/android/crashlytics) om crashes en niet-fatale crashes in de app te detecteren en te rapporteren. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties en stabiliteit van de applicatie te verbeteren. Met dat doel worden technische gegevens, zoals het id van het mobiele toestel, toesteltype, model, besturingssysteem en de locatie bij benadering van het mobiel toestel doorgestuurd om meer betrouwbare analyse toe te laten, bijvoorbeeld om te bepalen of het probleem specifiek is voor een bepaald toesteltype of voor meerdere toestellen. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met deel 6, par. 1, 1 let. f van de AVGB.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://fabric.io/terms.

Onafhankelijk van de speciale opt-outmogelijkheden met betrekking tot de bovengenoemde diensten biedt BestSecret ook de forfaitaire mogelijkheid om zich met behulp van een klik uit de analyse van het gebruikersgedrag te onttrekken. Hiervoor volstaat het om in het BestSecret-menu onder Wachtwoord en contactgegevens / persoonlijke instellingen, de optie “Toepassing & analyse“ te kiezen.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

EU-VS-privacyschild


Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

Beoordeling van klantgedrag

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Wissen binnen de 180 dagen

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

Beoordeling van klantgedrag

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Wissen binnen de 180 dagen

Gebruikers-ID, apparaat-ID

Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Wissen binnen de 180 dagen

17. Firebase

Voor onze apps gebruiken wij technologie van Google Firebase (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google") met verschillende functionaliteiten. Firebase maakt gebruik van zogenaamde 'Instance ID's' om individuele instellingen van de mobiele app te onthouden. Aangezien elke Instance ID uniek is voor een mobiele app en het mobiele apparaat dat u gebruikt, kan Firebase specifieke gebeurtenissen binnen de mobiele app evalueren en erop reageren. De door de Instance ID gegenereerde informatie over uw gebruik van deze mobiele app op uw mobiele apparaat wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als het IP-adres wordt verzonden, garandeert Google dat het IP-adres onmiddellijk wordt geanonimiseerd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Firebase is art. 6, lid 1, onder p. 1 f) AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Firebase door de optie 'Gebruik en analyse' in het menu onder Wachtwoord en Contactgegevens / Persoonlijke instellingen te deselecteren.

Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Firebase (https://firebase.google.com/terms/) en de privacyverklaring (https://firebase.google.com/support/privacy/).

Naam van de aanbieder Type dienstverlener Gegevensoverdracht aan derde land Derde land Garanties volgens art. 44 e.v. AVG

Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Verwerker

JA

Verenigde Staten

EU-US Privacy Shield


In detail worden de volgende functionaliteiten gebruikt:

Firebase Remote Config

Firebase Remote Config maakt de configuratie van app-instellingen mogelijk. Wij kunnen het gedrag en het uiterlijk van uw app op het apparaat van de gebruiker wijzigen zonder dat u deze volledig opnieuw vanuit de app store hoeft te installeren. Informatie over het werkingsprincipe van Remote Config vindt u hier.

Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Opslagtijd

Technische gegevens zoals: Het gebruikte besturingssysteem, type en versie van de browser, apparaat (smartphones, tablets of andere apparaten), datum en tijd van het gesprek...

Optimalisatie van de app

Artikel 6 lid 1 p. 1 AVG

Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

Instance ID

Optimalisatie van de app

Artikel 6 lid 1 p. 1 AVG

Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

Firebase Performance Monitoring

Firebase Performance Monitoring stelt ons in staat om de prestaties van de app te volgen en te reageren op specifieke incidenten binnen de app. Meer informatie vindt u hier.

Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Opslagtijd

Technische gegevens zoals: het gebruikte besturingssysteem, type en versie van de browser, apparaat (smartphones, tablets of andere apparaten), datum en tijd van het gesprek...

Optimalisatie van de app

Artikel 6 lid 1 p. 1 AVG

Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

Instance ID

Optimalisatie van de app

Artikel 6 lid 1 p. 1 AVG

Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

18. Opt-out uit bereikmeten/traceren voor marketingdoeleinden

Ongeacht de speciale opt-out-opties van de bovengenoemde diensten, biedt BestSecret ook een globale mogelijkheid om u met één klik uit alle door tracking aangestuurde retargeting-diensten uit te schrijven. Deze diensten zijn meer bepaald de gepersonaliseerde reclame op Google, Facebook, Criteo en Salesforce.

Hiervoor is het voldoende het vinkje bij de optie “Gepersonaliseerde reclame” op het menu My BestSecret onder Wachtwoord en contactgegevens / persoonlijke instellingen weg te halen.

Om technische redenen wordt de opt-out normaliter pas na 48-72 actief.

19. Opt-Out uit de analyse van het gebruiksgedrag

De gegevens uit de analyse van het gebruiksgedrag worden gebruikt om de website te optimaliseren en om de gebruikerservaring te verbeteren en omvatten de diensten Google Analytics, Fabrics en Hotjar.

Onafhankelijk van de speciale opt-outmogelijkheden met betrekking tot de bovengenoemde diensten biedt BestSecret ook de forfaitaire mogelijkheid om zich met behulp van een klik uit de analyse van het gebruikersgedrag te onttrekken.

Hiervoor volstaat het om in het BestSecret-menu onder Wachtwoord en contactgegevens / persoonlijke instellingen, de optie “Toepassing & analyse“ te kiezen.

De keuze (Opt-Out) geldt omwille van technische redenen in regel slechts na 48 – 72 uur.

20. Nieuwsbrief

Met uw instemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief gaat u akkoord met het regelmatig ontvangen van informatie over verkoopacties en producten van Best Secret GmbH en Schustermann & Borenstein GmbH, Ingolstädter Straße 40, 80807 München, Duitsland. De informatie kan worden verzonden door Best Secret GmbH, Schustermann & Borenstein GmbH en Agnitas AG.

Om de nieuwsbrief te versturen maakt BestSecret bovendien gebruik van de dienst Salesforce Marketing Cloud, die word geëxploiteerd door salesforce.com, inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS.

Om onze nieuwsbrief in de toekomst nog interessanter voor u te maken, worden er in onze nieuwsbrief standaard-technologieën gebruikt, zoals cookies of tracking pixels. Wij evalueren uw kliks in nieuwsbrieven met behulp van zogenaamde tracking pixels, d.w.z. onzichtbare afbeeldingsbestanden, en gepersonaliseerde links. Ze worden toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen ID, om uw kliks in de nieuwsbrief zonder twijfel met u in verband te kunnen brengen. Het gebruikersprofiel wordt gebruikt om ons aanbod en onze diensten op uw interesses af te stemmen. De rechtsgrondslag daarvoor is het rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG.

U kunt de frequentie of de inhoud van de nieuwsbrief wijzigen in de instellingen van uw nieuwsbrief.

Instemmen met ontvangen van de nieuwsbrief gebeurt op vrijwillige basis en kan te allen tijde worden herroepen. U kunt herroepen onder instellingen in uw klantaccount en uiteraard ook via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

De volgende gegevens worden verwerkt om de nieuwsbrief te kunnen verzenden:

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Agnitas GmbH, Werner-Eckert-Strasse 6, D-81829 München

Opdrachtverwerker

NEEN

/

Niet nodig

Schustermann & Borenstein GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, D-85609 Aschheim

Verantwoordelijke

NEEN

/

Niet nodig

Salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

Standaard contractuele EU-bepalingen /

EU-VS-privacyschild


Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens, zoals: E-mailadres, aanhefvorm, voornaam, achternaam, geslacht

Nieuwsbrieflevering

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

Tot herroeping

Confirmation of newsletter delivery, time of confirmation, newsletter preferences

Nieuwsbrieflevering

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

3 jaar na verwijdering van persoonsgegevens

Herroeping van bevestiging

Bewijs van herroeping

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

3 jaar na verwijdering van persoonsgegevens

21. Directe reclame zonder aankondiging

Als wij uw e-mailadres of postadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u per e-mail of per post regelmatig aanbiedingen voor producten uit ons assortiment te sturen. U kunt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct marketing bezwaar maken via een link in de reclamemail, of tegen het gebruik van uw postadres met een e-mail aan service@bestsecret.com.

Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Waarborgen vlg. art. 44 ff., AVG

Agnitas GmbH, Werner-Eckert-Strasse 6, D-81829 München

Opdrachtverwerker

NEEN

/

Niet nodig

Salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

Opdrachtverwerker

JA

Verenigde Staten

Standaard contractuele EU-bepalingen /

EU-VS-privacyschild

optilyz GmbH, neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlin

Opdrachtverwerker

NEEN

/

Niet nodig


Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens, zoals: E-mailadres, aanhefvorm, voornaam, achternaam, geslacht

Directe reclame

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Tot bezwaaraantekening

bezwaaraantekening

Bewijs van bezwaar

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

22. Gebruik van gegevens voor feedback van klanten

Voor het uitvoeren van enquêtes over klanttevredenheid maken wij gebruik van de diensten van Zenloop. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG. Hierbij worden enquête- en contactgegevens verwerkt. Nadere informatie over de verwerking van gegevens door Zenloop kunt u vinden in de privacyverklaring van Zenloop (https://www.zenloop.com/en/legal/privacy). Mocht u gekozen hebben voor deelname aan de klantenfeedback maar hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking (door rechtstreeks contact met ons of via de link in de e-mail).

Naam van de aanbieder Type dienstverlener Doorgifte gegevens aan derde land Derde land Garanties conf. art. 44 evv. EU-AVG

Zenloop GmbH, Brunnenstr. 196, 10119 Berlijn

Verwerker

JA

VS

EU-US Privacy Shield


Toepasselijke gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrond van verwerking Bewaartermijn

Enquêtegegevens, contactgegevens

Uitvoeren en evalueren van klanttevredenheids-enquêtes

Art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG

Wissen na wegvallen doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging lidmaatschap

23. Gepersonaliseerde diensten

Wij bieden u graag een individuele winkelervaring. Daarom verwerken wij uw gegevens, zodat wij u een aanbod op basis van uw individuele behoeften kunnen doen. Door de personalisering wordt u vooral informatie getoond die voor u relevant is. Vanzelfsprekend heeft u nog steeds toegang tot alle gegevens.

Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw kledingmaat om u voornamelijk goederen aan te bieden die overeenkomen met uw kledingmaat.

Ontvanger Type dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land Garanties volgens Art. 44 e.v. AVG

IT-dienstverlener

Verwerker

JA

Verenigde Staten

EU-US Privacy Shield

Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Opslagtijd

Persoonsgegevens zoals: klantnummer, gekochte artikelen, kledingmaat, vouchers

Gepersonaliseerde illustratie

Artikel 6 lid 1 p. 1 AVG

Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

24. Verzendingsstatusmelding

In het kader van uw bestelling hebt u de mogelijkheid om toestemming te verlenen voor het doorgeven van uw e-mailadres en telefoonnummer aan de desbetreffende verzendingspartner, opdat de verzendingspartner u op de hoogte kan brengen van de verzendingsstatus.

Verlenen van toestemming is vrijwillig en de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor is het voldoende om het vinkje bij de optie “Leveringsopvolging” op het menu My BestSecret onder Wachtwoord en contactgegevens / persoonlijke instellingen weg te halen.

Betrokken gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking Opslagduur

Persoonsgegevens, zoals: e-mailadres, telefoonnummer

Doorgeven aan de verzendingspartner om levering te kunnen volgen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

Tot herroeping

Tijdstip van verlenen van toestemming

Opvolgen op levering

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

Drie jaar na herroeping

Tijdstip van herroeping

Bewijs van herroeping

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

Drie jaar na herroeping

25. Vrienden uitnodigen

Wij bieden u de mogelijkheid om onze website aan geïnteresseerden aan te bevelen. Ga daarvoor naar het submenu 'Vrienden uitnodigen'. Door op de knop "Vrienden uitnodigen" te klikken ontvangt u een exclusieve uitnodigingslink, die u via sociale media of e-mail kunt versturen.

Daarnaast slaan we persoonsgebonden gegevens op van de persoon die u heeft aanbevolen. Als gesloten Shopping Community nemen we alleen leden op die zijn aanbevolen door bestaande leden. Het opslaan dient voor de verificatie en traceerbaarheid en vindt plaats vóór de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens uitgenodigde persoon, zoals: E-mailadres, uitnodigingsbericht, tijd van uitnodiging

Implementatie van de lidmaatschaps-overeenkomst

Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

Persoonsgebonden gegevens van de uitgenodigde: Voornaam, Achternaam, e-mail

Implementatie van de lidmaatschaps-overeenkomst

Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG

Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

26. Gegevensverzameling in het kader van stimuleringsprogramma's van de VIP Club

In het kader van de lidmaatschap bij Best Secret bestaat de mogelijkheid om aan onze stimuleringsprogramma van de VIP Club deel te nemen. Als u een vriend uitnodigt, krijgt u 100 punten. Hiervoor moet de vriend minstens eenmaal besteld en iets behouden hebben. Voor elke actieve referentie krijgt u een kortingsbon van 10% voor uw volgende bestelling. Daarnaast belonen we u met een commissie. Gedurende een jaar ontvangt u 5% van de bestellingen van een vriend als een tegoedbon.

Hiervoor slaan we de volgende gegevens op:

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Bewaartijd

Persoonsgebonden gegevens van de uitgenodigde(n): Voornaam, Achternaam, e-mail

Uitvoering van het stimuleringsprogramma van de VIP Club

Art. 6 par. 1 S. 1 lit. b AVG

Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

Persoonsgebonden gegevens zoals: bestellingen, omruilen van de genodigden

Uitvoering van het stimuleringsprogramma van de VIP Club

Art. 6 par. 1 S. 1 lit. b AVG

Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

27. Kansspelen

Bij kansspelen maken wij gebruik van uw gegevens om u te informeren wanneer er een prijs is gevallen en om onze aanbiedingen te adverteren. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in onze deelnamevoorwaarden van het desbetreffende kansspel.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens de winnaar, zoals: Voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en contactgegevens voor sociale media

Houden van de competitie, kennisgeving aan winnaar(s), afleveren van prijzen indien gewonnen/p>

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van doelstelling

28. Kredietwaardigheidscontrole

Om u de best mogelijke betaalmogelijkheden te kunnen aanbieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom geven wij, afhankelijk van het soort betaling, de persoonsgegevens die nodig zijn voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole (voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over het bedrag van de vordering en de vervaldatum van de vordering) door aan onze betaaldienstverlener. Dat doorgeven wordt gedaan met het oog op de verwerking van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b, AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van misbruik en wanbetaling, omdat wij de goederen vooraf leveren (artikel 6, lid 1, sub f, AVG).

De kans op wanbetaling wordt beoordeeld aan de hand van een wiskundig-statistisch proces. Onze betaaldienstverlener gebruikt deze informatie om een afgewogen beslissing te nemen met betrekking tot de aan u beschikbaar te stellen betalingsopties.

Gedurende het betaalproces wordt u alvorens uw persoonsgegevens worden doorgegeven erover geïnformeerd dat en welke gegevens zullen worden doorgegeven en kunt u het proces zo nodig afbreken.

Bovendien zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeveiligingsinformatie van de betaaldienstverlener van kracht. Mocht u meer informatie willen hebben over onze betaaldienstverlener, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via data-protection@bestsecret.com.

29. Naleven van douanebepalingen

Op grond van verschillende EU-verordeningen (2580/2001/EG, 881/2002/EG en 753/2011/EG) en andere wettelijke vereisten zijn wij als bedrijf verplicht om te controleren of de gegevens van onze klanten op openbare export- en embargolijsten voorkomen, alvorens een verkoopovereenkomst te sluiten. Wij voeren die controle uit, omdat wij een overheersend, rechtmatig belang hebben in het naleven van de wettelijke bepalingen en ons moeten beschermen tegen het opgelegd krijgen van sancties en boetes (artikel 6, lid 1, sub f, AVG). Wij voeren de controle pas uit, nadat u goederen definitief met een betalingsverplichting op onze website hebt besteld. Alleen de volgende gegevens worden gecontroleerd: voornaam, naam en adres. Na de controle worden de gegevens terstond weer gewist.

30. Doorgeven van gegevens

30.1 Doorgeven van gegevens binnen de Groep

Best Secret GmbH maakt deel uit van de Schustermann & Borenstein Groep. Het is absoluut noodzakelijk dat er regelmatig gegevens worden uitgewisseld tussen de filialen. Uitwisselen van gegevens is absoluut vereist voor lidmaatschap van Best Secret en uitvoeren van de overeenkomst. Voor uitvoeren van de overeenkomst worden gegevens uitgewisseld in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG. De volgende maatschappijen van de S&B Groep kunnen toegang hebben tot uw gegevens in het kader van de groepsbrede samenwerking:

Verantwoordelijke voor de verwerking Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor verwerken

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim

Implementatie van het lidmaatschap alsmede exploitatie en terbeschikkingstelling van de Best Secret Online Shop

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

Schustermann & Borenstein GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, D-85609 Aschheim

Handhaving en verdediging van rechtsvorderingen, beveiligingsafdeling, betalingsverwerking, aansluiting S&B-klantenkaart op BestSecret, deelname aan S&B-bonusprogramma

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

Schustermann & Borenstein Logistik GmbH, Parsdorfer Strasse 13, D-85586 Poing

Verzending van pakketten en verwerking van retourzendingen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

Schustermann & Borenstein Wien GmbH, Berggasse 16, A-1090 Wenen

Aansluiten van de S&B-klantenkaart, deelname aan het S&B-bonusprogramma

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

30.2 Doorgifte aan verwerkers

Naast de hierboven uitdrukkelijk genoemde dienstverleners maken wij gebruik van andere dienstverleners als contractverwerkers. Indien nodig verwerken zij persoonsgegevens. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Zij verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies. Hiertoe behoren dienstverleners zoals IT-serviceproviders, marketingserviceproviders of serviceproviders voor klantenondersteuning.

30.3 Doorgave aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van de overeenkomst of voor facturatie of indien u tevoren toestemming hebt verleend. Ons bedrijf verkoopt geen klantinformatie. Gegevens worden alleen maar doorgegeven binnen het kader van de vermelde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, indien

 1. u daar uitdrukkelijk toestemming hebt verleend,
 2. doorgeven noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger, bescherming vereisend belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken,
 3. er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, en
 4. het wettelijk is toegestaan en nodig is om de contractuele overeenkomsten met u af te wikkelen.

Mogelijke ontvangers kunnen adviseurs, accountants, advocaten, rechtbanken of autoriteiten zijn.

30.4 Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een partij buiten de Europese Unie, bestaat er in beginsel niet het hoge Europe gegevensbeschermingsniveau. In het geval van doorgifte kan het zijn dat er op dat moment geen adequaatheids-besluit van de Europese Commissie is zoals bedoeld in artikel 45, lid 1, 3, AVG. Dit betekent dat de Europese Commissie nog niet positief heeft vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in het desbetreffende land overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie op basis van de AVG; daarom hebben we de bovengenoemde doelmatige waarborgen geschapen.

Mogelijke risico's in samenhang met gegevensoverdracht die niet volledig kunnen worden uitgesloten, zijn met name:

 1. Uw persoonsgegevens kunnen misschien worden verwerkt voor meer dan het eigenlijke doeleinde.
 2. Bovendien is het mogelijk dat u uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals uw recht op informatie, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van gegevens, niet kunt uitoefenen en afdwingen.
 3. Het is ook mogelijk dat de kans groter is dat gegevensverwerking op een onjuiste manier plaatsvindt en dat de bescherming van persoonsgegevens kwantitatief en kwalitatief niet volledig voldoet aan de eisen van de AVG.

Als uw gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat uw gegevens adequaat worden beschermd door afdoende en passende waarborgen, zoals adequaatheidsbesluiten en/of EU-standaardovereenkomsten.

31. Onderrichting met betrekking tot betrokkenenrechten

Elke betrokkene heeft recht op informatie uit hoofde van artikel 15, AVG, recht op rectificatie uit hoofde van artikel 16, AVG, recht op verwijdering uit hoofde van artikel 17, AVG, het recht op beperken van verwerken uit hoofde van artikel 18, AVG, recht op bezwaar aantekenen uit hoofde van artikel 21, AVG, en recht op overdraagbaarheid van gegevens uit hoofde van artikel 20, AVG. Ten aanzien van het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de bepalingen van §§ 34 en 35, BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Bondsgegevensbeschermingswet]) respectievelijke de desbetreffende nationale voorschriften van kracht.

32. Onderrichting met betrekking tot aantekenen van bezwaar

U hebt ook het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over het verwerken door ons van uw persoonsgegevens.

33. Onderrichting met betrekking tot intrekken van toestemming

Verleende toestemming voor verwerken van persoonsgegevens kunt u te allen tijde bij ons intrekken. Dat geldt ook voor het intrekken van toestemmingen, die ons zowel voor het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming als voor 25 mei 2018 zijn verleend. Houd er rekening mee, dat intrekken slecht voor de toekomst geldt. Het heeft geen invloed op verwerkingen, die vóór het intrekken hebben plaatsgevonden.

34. Recht in geval van gegevensverwerking voor het sturen van gerichte reclame

Op basis van artikel 21, lid 2, AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen verwerken met sturen van gerichte reclame als doel, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerken. Houd er rekening mee, dat intrekken slechts voor de toekomst geldt. Het heeft geen invloed op verwerkingen, die vóór het intrekken hebben plaatsgevonden.

35. Aanwijzing met betrekking tot recht op bezwaar aantekenen bij afwegen van belangen

Als wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u er bezwaar tegen aantekenen. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons beschreven zouden moeten verwerken. Wanneer u een met redenen omkleed bezwaar aantekent, dan onderzoeken wij de situatie en zullen dan stoppen met verwerken of de manier aanpassen respectievelijk zullen wij onze stringent gerechtvaardigde gronden toelichten.

36. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop, dat deze gegevensbeschermingsverklaring uitsluitend betrekking heeft op de websites van www.BestSecret.nl. Wij hebben er geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders zich aan de van kracht zijnde gegevensbeschermingsbepalingen houden.

37. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.